Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Конкурс туралы хабарландыру

Автор: admin от 19-01-2015, 17:53, посмотрело: 414

0
Конкурс туралы хабарландыру

Алматы қаласы Білім басқармасы  Коммуналдық мемлекеттік  Жалпы  білім беретін №106 мекеме

050016 Алматы қаласы Фучика көшесі № 44үй. Almatyschool106@mail.ru

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет көрсетілуі тиіс: Коммуналдық мемлекеттік Жалпы білім беретін №106 мекеме Алматы қаласы Фучика көшесі № 44үй.

Қызметтің көлемі:

1-4 сынып оқушылары 22113 бала күні 01наурыздан  25 мамыр 2015ж аралығы.

Отбасылық жағдайы аз қамтылған оқушылар:528 бала күні 01 маусымнан  30 маусым  2015ж.аралығы

Жалпы қызметтің көлемі:22641 бала күні

Қызметті алушылар:

Жалпы оқушылар саны – 807 адам.

Оның ішінде :

1-4 сынып – 387адам   (бюджеттің тегін тамақтану есебінен)

Қызметке бөлінген сомма: 268 тг 1-4 сынып оқушыларының әр қайсысына күнделікті.

Жалпы соммасы:

5807758 (бес миллион сегіз жүз жеті мың жеті жүз елу сегіз)  теңге.

696931 т г (алты жүз тоқсан алты мың тоғыз жүз отыз бір теңге) НДС қосқанда 12%

НДС қосқанда жалпы соммасы – 6 504 689 (алты миллион бес жүз төрт мың алты жүз сексен тоғыз) теңге. Қызметті көрсету мерзімі 01 наурыздан  25 мамыр 2015 ж. аралығы. 

Отбасылық жағдайы аз қамтылған оқушылар -24 адам (тегін тамақтану жалпыға бірдей білім беру қаражатынан )

Қызмет көрсетуге бөлінген жалпы соммасы: оқушылардың әр қайсысына күнделікті 300тг,  жалпы сомасы: 158400 (жүз елу сегіз мың төрт жүз) теңге.

19008 ( он тоғыз мың сегіз ) теңге. НДС қосқанда 12%

НДС қосқанда  соммасы –177408(жүз жетпіс жеті мың төрт жүз сегіз) теңге.  Қызметті көрсету мерзімі 01 мамырдан  30 мамыр  2015 ж. аралығы.

Қызмет көрсетуге бөлінген жалпы соммасы

5 966 158 (бес миллион тоғыз жүз алпыс алты мың жүз елу сегіз)теңге.

         Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015 жылғы "07"ақпанды қосылған мерзімде мына мекенжай бойынша: Коммуналдық мемлекеттік  Жалпы білім беретін №106 мекеме  Алматы қаласы Фучика көшесі № 44үй, бөлме №1 жұмыс күндері сағат 9:00 –дан 17:00-ге дейін және/немесе 106.alschool.kz/otkrytyy-konkurs/  интернет-ресурсынан алуға болады. 

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер: Коммуналдық мемлекеттік  Жалпы білім беретін №106 мекеме  мына мекенжай бойынша : Алматы қаласы Фучика көшесі № 44үй, бөлме №1 жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі:  

09 ақпан 2015 жылғы  сағат 10:30-ға дейін.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 09.02.2015ж сағат 11:00-де мына мекенжай бойынша Коммуналдық мемлекеттік  Жалпы білім беретін №106 мекемесінде Алматы қаласы Фучика көшесі № 44үй, директор кабинетінде ашылады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады:
8 (727) 397 25 24

 

konkurs-dokument-kaz-yaz.doc [678,5 Kb] (cкачиваний: 4)


Категория: открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе по горячему питанию

Автор: admin от 19-01-2015, 17:35, посмотрело: 582

0
Объявление о конкурсе

Коммунальное государственное учреждение

«Общеобразовательная школа № 106» Управления образования г.Алматы

050016 г.Алматы, ул.Фучика  д.44

Almatyschool106@mail.ru

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования. Услуга должна быть оказана:

Место оказания услуги:

г.Алматы, ул.Фучика, д.44,  КГУ «Общеобразовательная школа №106»

Объем услуги:

Учащиеся 1-4 классы: 22 113  детодней на период с 01 марта  по 25 мая  2015 года.

Учащиеся из малообеспеченных семей: 528  детодней на период с 01 июня  по 30 июня  2015 года.

Итого объем услуги: 22641 детодень

Перечень категорий получателей:

            Общее количество обучающихся в школе – 807 человек. Из них:

Учащиеся 1-4 классов – 387 человек (бесплатное питание за счет бюджетных средств).

Сумма, выделенная на оказание услуги: 268 тг. на каждого учащегося ежедневно, на сумму 5807758(пять миллионов восемьсот семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге.

12% НДС– 696 931 (шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать один) тенге.

Сумма с учетом НДС–6 504 689(шесть миллионов пятьсот четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) тенге. Срок оказания услуги с 01 марта  по 25 мая  2015 года.

Учащиеся из малообеспеченных семей–24человека(бесплатное питание из средств Всеобуча)

Сумма, выделенная на оказание услуги: 300 тг. на каждого учащегося ежедневно, на сумму 158400(сто пятьдесят восемь четыреста) тенге.

12% НДС – 19008(девятнадцать тысяч восемь) тенге.

Сумма с учетом НДС – 177408(сто семьдесят семь тысяч четыреста восемь) тенге. Срок оказания услуги с 01 июня  по 30 июня  2015 года.

Общая сумма выделенная на услуги

 966 158 (пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь) тенге.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить ежедневно в рабочие дни с 9 00 до 17 00 в срок по 07 февраля 2015 года включительно по адресу:

 г.Алматы, ул.Фучика , д.44, КГУ «Общеобразовательная школа №106», кабинет №1

и/или на интернет-ресурсе  106.alschool.kz/otkrytyy-konkurs/    

или  выслав письмо-заявку в свободной  форме на электронный адрес almatyschool106@mail.ru

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ «Общеобразовательная школа № 106» по адресу: г.Алматы, ул.Фучика, д.44, кабинет №1.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 1030часов 09 февраля 2015 года включительно.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу:

г.Алматы, ул.Фучика, д.44, КГУ «Общеобразовательная школа № 106», кабинет директора. Дата и время вскрытия конвертов: 09.02.2015 года в 1100.

Дополнительную информацию и справки можно получить по
 телефону:  8 (727) 397-25-24

konkursnaya-dokumentaciya-vydaetsya-postavschiku-OSh-106.doc [656,5 Kb] (cкачиваний: 13)

 

 

Категория: открытый конкурс

 

Республиканская акция Забота

Автор: admin от 19-01-2015, 13:18, посмотрело: 2257

0 В целях реализации новой социальной политики, обозначенной в Стратегии «Казахстан-2050» по улучшению качества жизни детей, а также письма Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 декабря 2013 года № 3-12-3/ 3771  КГУ ОШ № 106 информирует о проведении  традиционной  республиканской акции «Забота»  в период

 

с 10 января по 10 февраля 2015 года.

 

Цель акции - оказание социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям детей, имеющим право на социальную помощь,  выявление и учет детей школьного возраста, не охваченных обучением, а также предупреждение причин неявки детей в школу по социальным причинам (отсутствие одежды, обуви, школьных принадлежностей).

Приоритетными задачами акции являются выявление причин, обусловивших  прерывание учебы детьми школьного возраста  или длительное непосещение ими учебных занятий, профилактика школьных прогулов по неуважительным причинам, а также принятие мер, способствующих улучшению качества жизни детей, проживающих в  семьях с низким  материальным достатком, привлечение общественности  к осуществлению  благотворительной деятельности, направленной на  оказание материальной помощи малообеспеченным и неблагополучным семьям. 


В рамках данной акции, просим родителей ОШ № 106 принять участие и оказать посильную помощь одеждой, канцелярскими товарами для детей нашей школы из социально незащищенных семей.

Категория: Информация